Spiritualiteit in het straatbeeld

Spiritualiteit in het straatbeeld

By admin on 18 februari 2023 in Wassen

In India is spiritualiteit een belangrijk onderdeel van het leven. Spirituele stromingen leven naast elkaar in relatieve harmonie.

In India is spiritualiteit een belangrijk onderdeel van het leven. Spirituele stromingen leven naast elkaar in relatieve harmonie.

Alleen tussen moslims en hindoes kunnen enorme gevechten ontstaan.

Het Hindoeïsme is de belangrijkste spirituele beweging. Zeker in het zuiden waar ik was.

Het Hindoeïsme komt uit de Sanatana Dharma. Een Vedische stroming waar ook de yogastromen en bijvoorbeeld de Advaita Vedanta uit voortkomt. Ook de Boeddha heeft zijn stroom gebaseerd op de Sanatana Dharma. 

Inmiddels verdiep ik me nu 14 jaar in de Sanatana Dharma waar ik heel veel inspiratie uithaal. Karmisch ook, ik heb levens van mezelf ervaren als yogi in het enorme land door de eeuwen heen.

In de Vedische stroom wordt de Bron, het vormloos bewustzijn waar alles uit voortkomt het Brahman genoemd.

Vervolgens zijn er drie hoofdgoden.

Brahma – de Schepper die alles geschapen heeft en schept

Vishnu- de beheerder die de Schepping bewaakt

Shiva- de vernietiger. Het oude moet plaats maken voor het nieuwe.

Daarnaast is Shiva bijvoorbeeld de beschermheer van de yoga.

Alledrie hebben ze ook een vrouwelijk aspect.

Brahma’s vrouw heet Saraswati

Vishnu’s vrouw heet Lakshmi

Shiva’s vrouw heet Parvati

In totaal wordt het aantal Hindoeïstische goden geschat op honderdduizenden. Ook overleden heiligen en lokale spirits horen daarbij.

Ganesha is misschien wel de bekendste. De beroemde zoon van Shiva en Parvati met het olifanthoofd. De God van onder andere voorspoed, wijsheid en overvloed. 

Ganesha wordt gezien als de poortwachter. Om die reden is in het logo van Bridgeman Academy ook een Ganesh verwerkt. 

Bridgeman is een poort waardoor veel mensen op het pad van transformatie, spirituele ontwikkeling en mystiek terecht komen.

In India vind je op elke straathoek (bij wijze van spreken) een tempel. Een Brahmane (heilige vrouw) die ik sprak vertelde me dat dit de reden is volgens haar dat niet iedereen depressief is in het overvolle land (1.4 miljard inwoners). Mensen kunnen hun ei kwijt bij de vele goden in de vele tempels en de priesters en Brahmanen die daar werken.

Concepten als reïncarnatie, ziel (Atman) en zelfrealisatie zijn heel normaal en voor een ieder bereikbaar. 

Mystiek, gebed, meditatie, goeroes, tempels, heiligen, wierook, goden, verhalen en spiritualiteit als basis van de samenleving.

Zou dat ook iets zijn voor ons in het westen? Langzaam maar zeker zie je de spiritualisering van de samenleving in het Westen toenemen.

Een kwestie van tijd wellicht?

Veel liefde van mij! 

X Robert

Leave a reply