De vogels op Terra Nova

14 september 2019

De vogels van Terra Nova. ? Het jaar dat we nu op Terra Nova wonen hebben we een mooie diversiteit aan vogelsoorten gezien. Robert en zijn vader zijn vogelliefhebbers. In totaal zijn er inmiddels 50 vogelsoorten gespot, waarvan 12 roofvogels op en rond ons 7 hectare terrein. We sommen ze hier voor je op:

1. Steenarend
2. Slangenarend
3. Vale gier
4. Buizerd
5. Torenvalk
6. Boomvalk
7. Kerkuil
8. Sperwer
9. Rode wouw
10. Bruine kiekendief
11. Blauwe kiekendief
12. Vlaamse gaai
13. Grauwe vliegenvanger
14. Raaf
15. Zwarte kraai
16. Houtduif
17. Ekster
18. Grote bonte specht
19. Spreeuw
20. Kauw
21. Wilde eend
22. Aalscholver
23. Bijeneter
24. Scharrelaar
25. Gestreepte Prinia
26. Putter
27. Boerenzwaluw
28. Huiszwaluw
29. Gierzwaluw
30. Meerkoet
31. Kneu
32. Vink
33. Geelgors
34. Huismus
35. Boomleeuwerik
36. Hop
37. Roodborst
38. Winterkoning
39. Turkse tortel
40. Merel
41. Witte kwikstaart
42. Pimpelmees
43. Koolmees
44. Wielewaal
45. Blauwe reiger
46. Tapuit
47. Zwartkop
48. Zwarte roodstaart
49. Bonte vliegenvanger
50. Zwarte wouw

Deel dit!