Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden deelnemers retraite op Terra Nova

 1. Terra Nova is een SAS geregistreerd in Frankrijk. Voor deze algemene voorwaarden geldt het Franse recht.
 2. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaar je je akkoord met de voorwaarden.
 3. Inschrijving is pas definitief nadat wij de factuur verzonden hebben. Betaling dient voor aanvang van de retraite bij ons binnen te zijn.
 4. In overleg kan je in termijnen betalen.
 5. Deelname aan het programma is op basis van vrijwilligheid. Je bent vrij  om af te zien van onderdelen van het programma.
 6. Het afzien van deelname aan onderdelen van het programma geeft geen recht op teruggave van inschrijfgeld of vervangende programma’s
 7. Als je vanwege ziekte of overlijden van naaste familie niet deel kunt nemen, adviseren wij je de annuleringskosten te declareren bij je annuleringsverzekering.
  * Bij annulering twee maanden voor het programma bedragen de annuleringskosten 30% van de deelnamekosten.
  * Een maand voor aanvang van het programma: bedragen de annuleringskosten 50% van de deelnamekosten.
  * Twee weken voor aanvang van het programma: bedragen de annuleringskosten 75% van de deelnamekosten.
  * Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van het programma is het volledige bedrag verschuldigd.
 8. Er zijn geen annuleringskosten als een andere persoon als vervanger voor jou deelneemt.
 9. Terra Nova heeft het recht om een programma te annuleren bij ziekte van de docent of overmacht.
 10. Je bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een reis- en annuleringsverzekering.
 11. Als je deelneemt aan programma’s in de bergen (zoals Moving Mountains), ben je verplicht een reisverzekering af te sluiten die ook bergsport dekt. Je kunt ook zorgen voor aanvullende dekking bij een bestaande reisverzekering.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Terra Nova draagt zorg voor een goed en ordentelijk verloop van de programma’s .
 2. Deelname aan een programma is op eigen risico. Terra Nova is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van je verblijf en/of je activiteiten , noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.
 3. Als er een klacht is, meld deze dan aan Terra Nova via info@terranova.center. Je ontvangt uiterlijk  binnen 14 dagen een reactie.

MEDISCHE DISCLAIMERS

 1. Geen enkel programma is bedoeld als vervanging van medische behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten met een gekwalificeerd arts.
 2. Meld lichamelijke klachten voorafgaande aan de yogales aan de docent. Mogelijk kan de docent het programma hierop aanpassen.
 3. Je wordt dringend verzocht te melden bij de staf van Terra Nova of je onder behandeling bent bij een psycholoog, psychiater of andere therapeut. Meld ook gebruik van medicijnen zoals antidepressiva .
 4. Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.

WIJZIGINGEN IN PROGRAMMERING RETREATS

 1. Terra Nova heeft het recht wijzigingen aan te brengen in programma’s, bijvoorbeeld wanneer een docent wegens ziekte, of andere omstandigheden het programma niet  kan verzorgen. Terra Nova zorgt in dat geval voor een professionele vervanger.
 2. Drugs- en alcoholgebruik zijn tijdens de programma’s niet toegestaan.
  De waarden van Terra Nova zijn: respect, waardering, begrip, acceptatie, compassie, liefde en wijsheid. Wij verwachten dat elke deelnemer zich hier aan houdt.
 3. Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. Terra Nova is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.
 4. Terra Nova staat voor Nieuwe Aarde. Wij zijn zuinig op deze Nieuwe Aarde. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.
 5. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of Terra Nova niet opvolgen, kunnen uit het programma verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van deelnamegelden.
 6. Het maken van video/film of geluidsopnames tijdens een programma mag alleen met toestemming van Terra Nova en de deelnemers.
 7. Beeld- en portretrechten
  Facilitators kunnen tijdens retraites of opleidingsweken opnamen maken (foto’s, video’s en ook audio). Deelnemers die niet herkenbaar in beeld willen, kunnen dit vooraf aangeven. Als je geen bezwaar maakt, gaan we ervan uit dat we deze opnamen mogen gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, websites en sociale media.
 8. Neem bij vragen over onze algemene voorwaarden contact met ons op via info@terranova.center of 00316 – 4127 1234. Als je een retraite wilt geven of het landgoed wilt huren.